Kraków

Hotele: Kraków, 1401 obiektów noclegowych

Sortuj wg

Hotel Daisy Superior Kraków
1.0
Słońca
Rekomendacja 0%
Dojazd własny
85 dni
Cena za osobę
 

Hotel Start Kraków
2.4
Słońca
Rekomendacja 20%
Dojazd własny
85 dni
Cena za osobę
 
Kraków

Hotel Green Energy Kraków
 
 
Dojazd własny
85 dni
Cena za osobę
 

Hotel Magnat Kraków
4.6
Słońca
Rekomendacja 100%
Dojazd własny
85 dni
Cena za osobę
 
Kraków

Aparthotel Adler Kraków
 
 
Dojazd własny
85 dni
Cena za osobę
 

Neohotel Airport Kraków
5.2
Słońca
Rekomendacja 100%
Dojazd własny
85 dni
Cena za osobę
 

Hotel Pod Kamykiem Kraków
0 Opinie o hotelu
 
Dojazd własny
85 dni
Cena za osobę
 

La Gioia Apartamenty Kraków
0 Opinie o hotelu
 
Dojazd własny
85 dni
Cena za osobę
 

Aparthotel Lwowska 1 Kraków
0 Opinie o hotelu
 
Dojazd własny
85 dni
Cena za osobę
 


Nie znaleziono pasujących wyników. Usuń wszystkie wybrane kryteria

Informacje i porady praktyczne - Kraków


Przed podróżą

Ostatnia wersja została edytowana przez administrator
Na granicy / wiza
Polska leży w strefie Szengen, tak więc pobyt na jej terytorium uwarunkowany jest przepisami prawa obowiązującym w państwach tej strefy. Wizę do Polski bądź też do strefy Szengen można nabyć w placówkach dyplomatyczno-konsularnych (polskich i europejskich) na całym świecie.

Klimat / Kiedy jechać?
Z uwagi na klimat umiarkowany, najlepszymi okresami na zwiedzanie Krakowa są lato i jesień. Jesienią (we wrześniu i w październiku jest mniej turystów niż latem).

Waluta
Waluta obowiązująca w Polsce to złoty (PLN). Bankomaty są ogólnodostępne. Wymiana gotówki (euro, dolary) jest możliwa w kantorach.

Język
Językiem obowiązującym w Polsce jest polski. W miejscach turystycznych bez problemów można skomunikować się po angielsku i/lub niemiecku.

Kraj i ludzie

Ostatnia wersja została edytowana przez podurokiemkrakowa
Historia / Obyczaje
Kraków leży u zbiegu Pogórza Karpackiego i Wyżyny Małopolskiej, w dolinie Wisły, dla której specyficzne są wapienne wzniesienia, pośród których pierwsi ludzie zamieszkali ok. 100 tys. lat p.n.e. Historia dzisiejszego miasta sięga VII w., kiedy władał tu ponoć książę Krak - mityczny władca Wiślan i założyciel grodu. Od jego imienia pochodzi nazwa Kraków. Pierwsza historyczna notatka o Krakowie – jako o ważnym mieście kupieckim –pochodzi z 965 r.; jej autorem był żydowski handlarz i dyplomata Ibrahim ibn Jakub. Przystępne usytuowanie Krakowa na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych spowodowało, że przez stulecia był on kupiecką mekką kraju. U schyłku X w. stał się częścią państwa Mieszka I. Wkrótce później utworzono tu biskupstwo krakowskie, w roku 1000. Mimo że nie istnieje oficjalne pismo, stwierdzające, że Kraków stał się stolicą, tradycyjnie wskazuje się na Kazimierza Odnowiciela, jaktego, który uczynił miasto królewską s...
Ostatnia wersja została edytowana przez podurokiemkrakowa
Historia / Obyczaje
Kraków leży u zbiegu Pogórza Karpackiego i Wyżyny Małopolskiej, w dolinie Wisły, dla której specyficzne są wapienne wzniesienia, pośród których pierwsi ludzie zamieszkali ok. 100 tys. lat p.n.e. Historia dzisiejszego miasta sięga VII w., kiedy władał tu ponoć książę Krak - mityczny władca Wiślan i założyciel grodu. Od jego imienia pochodzi nazwa Kraków. Pierwsza historyczna notatka o Krakowie – jako o ważnym mieście kupieckim –pochodzi z 965 r.; jej autorem był żydowski handlarz i dyplomata Ibrahim ibn Jakub. Przystępne usytuowanie Krakowa na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych spowodowało, że przez stulecia był on kupiecką mekką kraju. U schyłku X w. stał się częścią państwa Mieszka I. Wkrótce później utworzono tu biskupstwo krakowskie, w roku 1000. Mimo że nie istnieje oficjalne pismo, stwierdzające, że Kraków stał się stolicą, tradycyjnie wskazuje się na Kazimierza Odnowiciela, jaktego, który uczynił miasto królewską siedzibą odrodzonego kraju ok. 1040 r. W 1241 r. w trakcie najazdu tatarskiego, Kraków obrabowano i spalono. Według pism XIX-wiecznego eksperta od Krakowa, Ambrożego Grabowskiego: „Książę Bolesław Wstydliwy zacierając ślady (…) spalenia przez Tatarów, dla zwabienia cudzoziemców i pomnożenia ludności znaczniej umniejszonej, chcąc mieć porządne i na wzór obcych uregulowane miasto” przyznał dnia 5 czerwca 1257 r. (wspólnie z matką Grzymisławą i żoną Kingą) grodowi przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. W tym czasie zaprojektowano szachownicowy układ miasta, który istnieje do dziś. Wyznaczeniwójtowie sprowadzili niemieckich osadników, do zajęcia się handlem i rzemiosłem, a książę Bolesław obiecał wznieść kramy sukienne. Założono radę i ławę miejską, czyli sąd, który w trudniejszych przypadkach odwoływał się do Magdeburga. Inaczej mówiąc, miasto weszło w nowy etap administracyjno-gospodarczy. By ukończyć dzieło, książę Leszek Czarny (1279-88) oraz król Czech i Polski Wacław II (1291-1305) „miasto w obronniejsze mury, wieże i przekopy opatrzyli." Dwaj ostatni reprezentanci dynastii Piastów: Władysław Łokietek (1306-33) i Kazimierz Wielki (1333-70) wwiedli Kraków w okres świetności i prężnego rozwoju. Władysław Łokietek przyznał grodowi przywilej prawa składu (1306), co oznaczało, że każdy kupiec przejeżdżający przez granice państwa zmuszony był pojawić się w Krakowie i sprzedawać tutaj swoje towary - akt prawny dał miastu znaczne dochody. Łokietek był pierwszym królem, którego koronacja (1320) i pogrzeb odbyły się na Wawelu, co dało początek wielowiekowej tradycji królewskich pochówków. Kazimierz Wielki z kolei pokaźnie rozbudował miasto, umocnił je gospodarczo, a także przeorganizował sądownictwo i administrację, zakładając Najwyższy Sąd Prawa Niemieckiego w Krakowie, co znaczyło, że apelacje zamiast przed sądem w Magdeburgu odbywały się na miejscu. W1334 r. potwierdził i rozszerzył przywileje dla Żydów, dzięki czemu miasto stało się jednym z najistotniejszych żydowskich centrów kulturalnych i handlowych w Polsce. W 1364 r. ufundował drugi najstarszy uniwersytet w Europie Środkowej – Akademię Krakowską. Zakładając tę „nauk przemożnych perłę” nie tylko podwyższył rangę Krakowa, ale także zachęcił wszystkich chcących się uczyć, by przyjeżdżali do tego „przesławnego miasta" nie tylko z Królestwa, ale i ze wszelkich stron świata. W poł. XIV w. gród był już tętniącym życiem, mocnym ośrodkiem handlowym, administracyjnym i edukacyjnym - na dworze królewskim zbierała się ówczesna elita intelektualna kraju - a także istotnym centrum politycznym, czego dowodzić może zwołany tu w 1364 r. zjazd monarchów europejskich, znany pod nazwą „Uczta u Wierzynka". Szacuje się, że w tym okresie Kraków składał się z ok. 15-20 tys. mieszkańców. Prócz społeczeństwa polskiego mieszkało tu wielu Niemców i Węgrów, a od XII w. funkcjonowała gmina żydowska. Z biegiem czasu w mieście zamieszkali również Włosi, Czesi, Tatarzy, Rusini, Szkoci i in., a Kraków brzmiący mnóstwem języków zmienił się w kosmopolityczną, europejską metropolię w pełnym tego słowa znaczeniu. Choć zwyczajowo XVI stulecie określa się jako „złoty wiek" Krakowa, to już XV w. wpłynął znacząco na jego rozwój Władysław Jagiełło: spełniając wolę żony – królowej Jadwigi – odnowił w 1400 r. Akademię Krakowską. Niebawem Kraków zaczął ściągać najwybitniejszych europejskich intelektualistów,wśród nich m.in.: Filipa Buonaccorsi (znany jako Kallimach), włoskiego humanistę, wychowawcę synów Kazimierza Jagiellończyka (mieszkał w Krakowie w latach 1473-96), czy Konrada Celtis, niemieckiego humanistę i poetę, który w ciągu swego pobytu w Krakowie (1489-92) zorganizował pierwsze w Polsce Towarzystwo Literackie. W 1473 r. drukarnia Kaspra Straube wydrukowała pierwszy kalendarz ścienny i pierwsze książki. XVI stulecie to iście „złoty wiek". Za rządów Zygmunta Starego (1506-48), uznawanego za bardzo „krakowskiego" króla, miasto weszło w szczytowy okres swej świetności pod względem architektonicznym i kulturalnym. Przez dwór królewski na Wawelu, będący jednym z centrów europejskiej kultury humanistycznej, przechodziły barwne postacie – od znanego królewskiego błazna – Stańczyka, poprzez świetnych włoskich artystów, najznakomitszych polskich poetów epoki (np. Jana Kochanowskiego), potężnych biskupów humanistów, po słynnego czarnoksiężnika Twardowskiego (który, jak mówi legenda, wywołał dla Zygmunta Augusta ducha ukochanej Barbary Radziwiłłówny). Akademia Krakowska skupiała liczne rzesze studentów z kraju i z zagranicy (12 tys. w latach 1500-60, z czego 45% z zagranicy). Intelektualne środowisko stolicy służyło poparciem i osłoną dla potężnych rodów mieszczańskich polskiej reformacji. W 1557 r. założono tu pierwszy zbór ewangelicki, a w 1564szkołę kalwińską. W „złotym wieku drukarstwa" w Krakowie wydano pierwszą książkę w języku polskim - Raj duszny Biernata z Lublina (1513). Zakładano liczne drukarnie, m.in.: Jana Hallera, Floriana Unglera, Hieronima Wietora, żydowska drukarnia braci Haliczów czy kalwińska Marcina Wirzbięty. Równocześnie dzielnica żydowska przechodziła swój rozkwit; nie tylko pod względem ekonomicznym, ale przede wszystkim intelektualnym - w latach 1556-1644 wybudowano na Kazimierzu pięć synagog. W Krakowie znajdował się kwiat żydowskich uczonych w piśmie i myślicieli, takich jak krakowski rabin Mojżesz Isserles (1510-72, znany jako Remuh), Natan Nata Spira (1585-1633) czy Joel Sirkes (1561-1640). Zygmunt III Waza, zmieniając rezydencję królewską na Warszawę w 1609 r., rozpoczął „dla Krakowa długie smutnych lat pasmo". Mało istotne po tym wydarzeniu prowincjonalne miasto ożywało tylko w czasie królewskich koronacji i pogrzebów. Wkrótce spadły nań kolejne nieszczęścia: wprzódy straszliwa zaraza (1651-52), która zabiła 24-33 tys. ludzi, a następnie potop szwedzki (1655). Mimo heroicznej obrony pod dowództwem Stefana Czarnieckiego, Szwedzi miasto zdobyli, ograbili i obciążyli mieszkańców ogromnymi kontrybucjami. W XVIII w. Kraków był „karczmą zajezdną" obcych wojsk (głównie szwedzkich i rosyjskich). Nakładane kontrybucje, koszty życia stacjonujących wojsk, jak również bezkarne przemarsze i grabieże obcych armii zniszczyły miasto doszczętnie. Ongiś tętniąca życiem stolica zmieniła się w opustoszałe miasteczko. Zdziesiątkowana w 1791 r. ludność liczyła teraz 9872 mieszkańców. Wszelako, mimo trudnych czasów, Kraków próbował podnieść się z upadku: odrestaurowano większość zdewastowanych w czasie potopu szwedzkiego obiektów sakralnych, a Akademia Krakowska, dzięki dokonanej w 1777 r. przez Hugona Kołłątaja reformie, nazywana teraz Szkołą Główną Koronną, zmieniła się w nowoczesną uczelnię z wykładowym językiem polskim. Powstał akademicki Ogród Botaniczny i Obserwatorium Astronomiczne, z którego w 1784 r. wzniósł się w górę pierwszy balon w Polsce. Trzeci rozbiór Polski (1795) zakończył ważną epokę w dziejach Krakowa. Wtedy to Prusacy ograbili skarbiec wawelski i zabrali insygnia królewskie, a Austriacy zdobyli miasto i zrobili z Wawelu koszary wojskowe. Książę Józef Poniatowski triumfalnie wyzwolił Kraków w 1809 r. Po kilku latach postanowieniem kongresu wiedeńskiego (1815) stworzono RzeczpospolitąKrakowską ze stolicą w „Wolnym, Niepodległym i Ściśle Neutralnym Mieście Krakowie", trwającą pod protektoratem „3 dworów opiekuńczych: rosyjskiego, austriackiego i pruskiego"; była ona krańcową namiastką wolnego państwa polskiego. Po powstaniu krakowskim w 1846 r. teren ten stał się częścią Austrii.

Mentalność / Tradycja
Kraków jest miastem studentów i artystów. Bogate w wydarzenia kulturalne i tętniące życiem ulice miasta przyciągają ludzi z całego świata. Atmosfera starego Kazimierza (dzielnica żydowska) urzeka swoją magią, natomiast ważne osobistości pochowane na Wawelu są strażnikami tradycji zapisanej na kartach historycznych kronik.

Religia
Główną religią dominującą w Polsce jest katolicyzm. W przestrzeni publicznej Krakowa jest wiele zabytków architektonicznych (starych kościołów) będących świadkami historii tej religii w tym miejscu.

Transport

Ostatnia wersja została edytowana przez acecar
Lotniska
Lotnisko im Jana Pawła II w Krakowie (Balice, oddalone około 11km od centrum miasta) jest drugim co do rangi portem lotniczym w Polsce, który obsługuję także wiele połączeń międzynarodowych.

Wynajem samochodów

 W krakowie funkcjonuje kilka wypożyczalni samochodów. Najważniejsze z nich to:

  • Panek S.A.
  • ABCO
  • 49 ZŁ
  • Acecar
  • Abacus Cars


Transport publiczny

W Krakowie jest dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego (autobusy, tramwaje). Duża liczba map Krakowa porozmieszczanych w przestrzeni miasta ułatwia poruszanie się po nim. Do coraz bardziej preferowanych środków transportu (także dla turystów) należy rower. Natomiast meleksy – nieduże samochodziki, są najwygodniejszym sposobem odbycia tzw. city tour po najbardziej atrakcyjnych zakątkach miasta.

Taksówki / Infrastruktura
Taksówki w Krakowie można spotkać wszędzie, aczkolwiek jest to drogi...
Ostatnia wersja została edytowana przez acecar
Lotniska
Lotnisko im Jana Pawła II w Krakowie (Balice, oddalone około 11km od centrum miasta) jest drugim co do rangi portem lotniczym w Polsce, który obsługuję także wiele połączeń międzynarodowych.

Wynajem samochodów

 W krakowie funkcjonuje kilka wypożyczalni samochodów. Najważniejsze z nich to:

  • Panek S.A.
  • ABCO
  • 49 ZŁ
  • Acecar
  • Abacus Cars


Transport publiczny

W Krakowie jest dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego (autobusy, tramwaje). Duża liczba map Krakowa porozmieszczanych w przestrzeni miasta ułatwia poruszanie się po nim. Do coraz bardziej preferowanych środków transportu (także dla turystów) należy rower. Natomiast meleksy – nieduże samochodziki, są najwygodniejszym sposobem odbycia tzw. city tour po najbardziej atrakcyjnych zakątkach miasta.

Taksówki / Infrastruktura
Taksówki w Krakowie można spotkać wszędzie, aczkolwiek jest to drogi środek transportu. Z uwagi na niewielkie odległości między najbardziej atrakcyjnymi miejscami Krakowa oraz wiele informacji w przestrzeni miasta poleca się korzystanie z taksówek w przypadku pośpiechu J.

Wydarzenia/atrakcje

Ostatnia wersja została edytowana przez wielbicielpodrozy
Wydarzenia
W Krakowie nie sposób się nudzić. Bogata oferta kulturalna (festiwale, przeglądy, wystawy, spektakle) jest dostępna bez względu na porę roku, dzień tygodnia i porę dnia.

Specjalności kulinarne
W wielu krakowskich restauracjach można spróbować specjałów polskiej kuchni. Oferta jest różnorodna zarówno pod względem oferowanych dań jak i ich cen. Kraków słynie także z przepysznych bajgli (z makiem, sezamem, bardziej i mniej wypieczone), które można kupić na rynku i na ulicach miasta.

Styl życia
Kraków to miasto, w którym każdy na różne sposoby korzysta z bogatej oferty kulturalnej. Miasto tętni życiem wieczorami, gdy rynek główny i ulice miasta zapełniają się ludźmi (głównie studentami i turystami).

Warte zobaczenia
Stolica Małopolski, Kraków, jest niepowtarzalnym miejscem. Odnajdziemy tu nie tylko setki wspaniałych zabytków z Wawelem i Rynkiem Głównym Starego Miasta na czele, ale także ślady wielokultu...
Ostatnia wersja została edytowana przez wielbicielpodrozy
Wydarzenia
W Krakowie nie sposób się nudzić. Bogata oferta kulturalna (festiwale, przeglądy, wystawy, spektakle) jest dostępna bez względu na porę roku, dzień tygodnia i porę dnia.

Specjalności kulinarne
W wielu krakowskich restauracjach można spróbować specjałów polskiej kuchni. Oferta jest różnorodna zarówno pod względem oferowanych dań jak i ich cen. Kraków słynie także z przepysznych bajgli (z makiem, sezamem, bardziej i mniej wypieczone), które można kupić na rynku i na ulicach miasta.

Styl życia
Kraków to miasto, w którym każdy na różne sposoby korzysta z bogatej oferty kulturalnej. Miasto tętni życiem wieczorami, gdy rynek główny i ulice miasta zapełniają się ludźmi (głównie studentami i turystami).

Warte zobaczenia
Stolica Małopolski, Kraków, jest niepowtarzalnym miejscem. Odnajdziemy tu nie tylko setki wspaniałych zabytków z Wawelem i Rynkiem Głównym Starego Miasta na czele, ale także ślady wielokulturowej przeszłości w dzielnicy Kazimierz i monumentalną socrealistyczną architekturę w Nowej Hucie. Kraków uwodzi przybyszów atmosferą: to miasto tętniące życiem nawet w późną noc, miasto studentów, artystów, filozofów i... smakoszy.
Każdy, kto pierwszy raz wkroczy na Rynek Główny w Krakowie, stanie oszołomiony wspaniałością tego największego średniowiecznego placu Europy. To centralny punkt dawnego założenia miejskiego znajdującego się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Najznakomitsza budowla przy Rynku to strzelisty gotycki kościół Mariacki ze sławnym ołtarzem Wita Stwosza i wysokimi wieżami; na wyższą można wejść (V-VIII wt., czw., sb. 9.00-11.30 i 13.00-17.30), by zobaczyć strażaka grającego co godzinę hejnał. Zachwyt wzbudzają również Sukiennice, czyli średniowieczna hala targowa, dziś pełna stoisk z pamiątkami, kościółek św. Wojciecha i pomnik narodowego wieszcza: Adama Mickiewicza. Zza Sukiennic wyłania się gotycka Wieża Ratuszowa. Na Rynku trafić można na krakowskie kwiaciarki, natomiast wokół placu wznoszą się okazałe kamienice i pałace miejskie.
Nad krakowskim Starym Miastem dumnie górują wieże zamku królewskiego i katedry na Wawelu. Wzgórze wawelskie to obowiązkowy punkt na liście miejsc do odwiedzenia w Krakowie. Najważniejsze atrakcje Wawelu to gotycka katedra z grobami królewskimi i perłą renesansu, czyli kaplicą Zygmuntowską, oraz zamek królewski z imponującym arkadowym dziedzińcem w stylu renesansowym.
Prócz Rynku Głównego i Wawelu w Krakowie warto zajrzeć również na dzielnicę Kazimierz, której częścią jest dawne miasto żydowskie. Jego sercem była ulica Szeroka. Tu wznosi się renesansowa Synagoga Stara z muzeum judaiców, tu również mieści się piękny, stary cmentarz żydowski Remuh. Warto też wybrać się do dzielnicy Podgórze, na tereny dawnego getta, obok którego stoją zabudowania dawnej fabryki Oscara Schindlera.
Spacerując ulicami krakowskiego Starego Miasta, a także Kazimierza trafimy na liczne zabytki, takie jak zabudowania stworzonego w XIV w. Uniwersytetu Jagiellońskiego z gotyckim Collegium Maius, średniowieczne kościoły (romański św. Andrzeja, gotyckie św. Trójcy, św. Katarzyny czy Bożego Ciała), fantastyczne świątynie barokowe (kościoły św.św. Piotra i Pawła oraz św. Anny) czy pozostałości dawnych murów miejskich z Barbakanem i Bramą Floriańską. Często podziw wzbudzają również nowsze gmachy, takie jak okazały Teatr Miejski im. J. Słowackiego czy piękne secesyjne kamienice w kwartałach wokół krakowskich Plant. Krakowską perełką współczesnej architektury jest dzieło sławnego japońskiego mistrza architektury Araty Izosakiego, tj. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.
Swoim usytuowaniem wyróżnia się dzielnica Salwator. W niej, tuż nad Wisłą, stoją mury średniowiecznego klasztoru Nobertanek, a wyżej, na zboczu wzgórza, dwa zabytkowe kościoły. Długa, malownicza aleja wiedzie stąd pod górę aż do kopca Kościuszki, najlepszego punktu widokowego w mieście. Dalej ujrzymy wzgórze Sikornik oraz rozległy miejski Las Wolski. Tam, pośród drzew, wyrastają białe wieże wczesnobarokowego kościoła i eremu Kamedułów. Inny, równie pięknie zlokalizowany klasztor to opactwo Benedyktynów w Tyńcu o niemal tysiącletniej historii. Jego mury wychodzą wprost ze skalistych ścian wzgórza tuż ponad nurtem Wisły. Po drugiej stronie Krakowa, obok powstałego po II wojnie światowej wzorcowego socjalistycznego miasta, czyli Nowej Huty, wznosi się jeszcze jeden zabytkowy klasztor: Cystersów w Mogile.
Warto znaleźć chwilę na wizytę w krakowskich muzeach. Najsławniejszym eksponatem jest mieszczący się w zbiorach Muzeum Czartoryskich obraz Leonarda da Vinci Dama z gronostajem. Inne oddziały Muzeum Narodowego również dysponują cennymi zbiorami sztuki, m.in. w zabytkowych wnętrzach okazałego pałacu Erazma Ciołka wystawiona jest średniowieczna sztuka polska, w Sukiennicach — Galeria Sztuki Polskiej XIX w., a w Gmachu Głównym muzeum obejrzeć można nowsze prace polskich artystów. Warto odwiedzić Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w zabytkowych wnętrzach najstarszego gmachu uniwersyteckiego, tj. Collegium Maius, a także unikalną kolekcję starych samolotów w Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz interesujące zbiory techniki w Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Relacje z podróży Kraków

Miejsce opisane na wiele sposobów krytycznie, z przymrużeniem oka, z zachwytem i nienawiścią do tego miejsc... czytaj dalej

Opinie Kraków

ZnakomityHotel polecany
DoubleTree by Hilton Krakow Hotel & Convention Center, Kraków, Małopolskie
5.5
Słońca
... DoubleTree by Hilton Krakow Hotel & Convention Center Nowoczesny hotel. Personel przesympatyczny i ... pomocny! Okolica miła i spokojna, obok galerii handlowej. Pokoje przestronne, ładnie urządzone ... . Łóżka bardzo wygodne. Czajnik/kawa/herbata dostępny w pokoju. Wybór śniadania w restauracji bardzo ... duży. Genialna strefa wellness - sauna + basen. ... Czytaj dalej opinię
marzec 17
,
Magdalena, Wiek 19-25, para
Potwierdzono dowodem rezerwacji
Oceniający jest klientem HolidayCheck lub przedstawił dowód swojego pobytu
Opinie czytano 3 razy

Perełka wśród hoteli, wysmakowane urokliwe wnętrzeHotel polecany
Hotel Indigo Krakow - Old Town, Kraków, Małopolskie
5.7
Słońca
... Hotel Indigo Krakow - Old Town Nowy hotel butikowy na mapie Krakowa, który zrobił na mnie ... wyśmienite wrażenie. Zaadaptowana na jego potrzeby stara kamienica już sama w sobie jest urokliwa, ale ... dopiero wnętrze robi wrażenie. Pełne detali, ale nimi nie przeładowane po prostu zwala z nóg. Lobby ... , czytelnia, bar robią super wrażenie. Pokój w stylu Wyspiańskiego, który miałem był po prostu super ... Czytaj dalej opinię
luty 17
,
Marek, Wiek 31-35, samemu
Potwierdzono dowodem rezerwacji
Oceniający jest klientem HolidayCheck lub przedstawił dowód swojego pobytu
Opinie czytano 0 razy

Fajny hotel przy PlantachHotel polecany
Holiday Inn Kraków City Center, Kraków, Małopolskie
5.1
Słońca
... Holiday Inn Kraków City Center Nowoczesny budynek blisko starej części miasta. Na Rynek przez ... Planty dojdziemy bez problemu pieszo. Duży wygodny pokój, wygodne łóżko i przestronna łazienka ... to niewątpliwe zalety. Śniadanie również bardzo nam smakowało - duży wybór potraw, również akcenty lokalne. ... Czytaj dalej opinię
luty 17
,
Artur, Wiek 41-45, wczasy rodzinne
Potwierdzono dowodem rezerwacji
Oceniający jest klientem HolidayCheck lub przedstawił dowód swojego pobytu
Opinie czytano 0 razy

Bardzo dobry hotel nad WisłąHotel polecany
Qubus Hotel Kraków, Kraków, Małopolskie
6.0
Słońca
... Qubus Hotel Kraków Jeśli szukasz bardzo dobrego hotelu w Krakowie ten jest wart swojej niemałej ... niestety ceny. Bardzo ładne i duże pokoje, jeśli poprosisz w recepcji z pięknym widokiem na Wisłę ... . Jedzenie w restauracji wręcz oszałamia wyborem, z bufetem regionalnych wędlin i serów oraz wędzonych ryb ... włącznie. Obsługa przemiła. Zdecydowanie polecam wizytę w strefie basenu i sauny na ostatnim ... Czytaj dalej opinię
lipiec 16
,
Marcin, Wiek 41-45, samemu
Potwierdzono dowodem rezerwacji
Oceniający jest klientem HolidayCheck lub przedstawił dowód swojego pobytu
Opinie czytano 1 razy

Weekendowe zwiedzanieHotel polecany
ibis budget Hotel Kraków Stare Miasto, Kraków, Małopolskie
4.9
Słońca
... ibis budget Hotel Kraków Stare Miasto Idealne miejsce na weekendowy wypad do Krakowa. Pokoje małe ... ale dobrze rozplanowane i czyste. Szczególnie polecam kupowanie podczas promocji. Bliskość dworca ... kolejowego i Starego Miasta jest niewątpliwa zaletą. ... Czytaj dalej opinię
luty 16
,
Łukasz, Wiek 36-40, para
Opinie czytano 0 razy


Firma
O nas
Prasa
 
Wybierz język


Polecamy podróże Kraków, wakacje Kraków, urlop Kraków ferie Kraków, hotel Kraków oraz wycieczki Kraków. Najświeższe informacje i najlepsze hotele oraz ich oceny, a wszystko po to, aby Wasz urlop był piękny i niezapomniany

HolidayCheck.pl jest
członkiem Polskiej
Izby Turystycznej.
 
HolidayCheck.pl jest
w prestiżowym gronie
firm polecanych
przez magazyn Forbes
© 1999 - 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis HolidayCheck.pl używa plików cookies w celu identyfikacji, konfiguracji, utrzymywania sesji, prowadzenia statystyk oraz obsługi emisji reklam. Korzystanie z serwisu HolidayCheck.pl oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Więcej szczegółów tutaj.
City index