HolidayCheck Award 2018

Oddając prawie milion opinii, nasi użytkownicy wybrali najlepsze hotele 2017 roku. Sprawdź i wybierz swój wymarzony hotel!

Nagrodzone hotele w poszczególnych krajach

Kryteria

Zwycięskie hotele (do 10 hoteli na region) zostały wyłonione automatycznie spośród hoteli spełniających wszystkie cztery warunki:
  • co najmniej 90% rekomendacji
  • średnia ocen co najmniej 5,0
  • co najmniej 50 opinii oddanych w okresie od 1.12.2016 do 30.11.2017
  • hotel nie dopuścił się złamania zasad regulaminu HolidayCheck w 2017 roku