zamknij

Regulamin użytkowania.

Poniższy regulamin użytkowania zawiera zasady korzystania z serwisu informacji o podróżach działającego pod domeną www.holidaycheck.pl („serwis HolidayCheck AG”) oraz warunki umieszczania w serwisie HolidayCheck AG ocen hoteli, zdjęć hoteli, filmów, postów na forum i pozostałych danych, które mogą być umieszczane w tym serwisie. Serwis HolidayCheck AG prowadzi firma HolidayCheck AG z siedzibą w Bahnweg 8 CH-8598 Bottighofen, Szwajcaria. Pozostałe serwisy internetowe prowadzone przez HolidayCheck AG tj. holidaycheck.de, holidaycheck.ch, holidaycheck.at, holidaycheck.com, holidaycheck.fr, holidaycheck.it, holidaycheck.es, holidaycheck.ru, holidaycheck.nl, urlaubsbilder-online.de, openholidayguide.de i hotelcheck.de mają odrębne regulaminy użytkowania. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z któregokolwiek z powyższych serwisów powinien zapoznać się z odpowiednimi warunkami użytkowania. Zasady ochrony danych osobowych serwisu HolidayCheck AG zawiera Oświadczenie o ochronie danych osobowych.


I. Zawartość serwisu HolidayCheck AG

Serwis HolidayCheck AG zawiera różne informacje w formie pisemnej, zdjęć, filmów i dźwięków. W szczególności w serwisie znajdują się opublikowane przez użytkowników serwisu wrażenia związane z podróżami oraz zdjęcia wakacyjne od gości hotelowych i urlopowiczów. Poza tym w serwisie publikowane są filmy z podróży, a także wpisy od właścicieli hoteli w formie zdjęć i opisu nowości z danego hotelu. Każdy użytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnych informacji znajdujących się w serwisie, a także do aktywnego korzystania z serwisu, tzn. dodawania ocen hoteli, zdjęć, filmów, a także wpisów na forum. Dodatkowo użytkownik może zapoznać się na www.holidaycheck.pl z aktualnymi ofertami różnych dostawców usług turystycznych (tour operatorzy, serwisy rezerwacji hoteli). Rezerwacja tych usług następuje bezpośrednio u wyżej wspomnianych dostawców.II. Zobowiązania Użytkownika

1. Ogólne warunki

Użytkownik serwisu musi mieć ukończone przynajmniej 13 lat. Użytkownik gwarantuje, że nie będzie zamieszczał o sobie i o innych osobach fałszywych lub mylnych informacji, a szczególnie nie będzie posługiwał się fałszywym imieniem lub nazwiskiem. Powyższy warunek nie obowiązuje w przypadku formularzy, w których dozwolone jest występowanie pod pseudonimem.

Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać treści:

Jeżeli użytkownik naruszy opisane w tym regulaminie warunki tworzenia wpisów, zamieszczania zdjęć, filmów lub innych treści, w szczególności opinii dotyczących urlopu i hoteli, HolidayCheck AG ma prawo zmienić lub usunąć wszystkie treści bez informowania o tym użytkownika i bez podawania powodów takiego postępowania. Bezprawne dane zostaną natychmiast usunięte.2. Licencja

Wraz z zamieszczeniem w serwisie treści (np. oceny hoteli, zdjęć, filmów z podróży, wpisów na forum), użytkownik gwarantuje, że to on jest właścicielem wszelkich praw, a w szczególności praw autorskich do tych treści. Użytkownik udziela HolidayCheck AG niewyłącznej, bezpłatnej, globalnej i czasowo nieograniczonej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z danych treści. Licencja obejmuje prawo do korzystania przez HolidayCheck AG z tych treści w każdej formie we wszystkich środkach przekazu (szczególnie: prasa, Internet, telewizja, mobilne platformy komunikacyjne). Prawa te obejmują w szczególności: zwielokrotnianie (w tym wytwarzanie techniką cyfrową), rozpowszechnianie, publiczne odtworzenie, nadawanie i remitowanie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Pierwotne zastosowanie zależności hotel, zdjęcia z urlopu/filmów z podróży zostanie przy tym zachowane. W razie, gdy Użytkownik nie jest właścicielem praw do przez niego dodanej treści, gwarantuje on, że uzyskał od twórcy uprawnienie do korzystania z utworu i udzielenia licencji, co najmniej w zakresie opisanym w niniejszym rozdziale. W razie, gdy użytkownik naruszy którekolwiek z powyższych zapewnień, zobowiązuje się w ramach dozwolonych prawem zwolnić HolidayCheck AG z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich i pokryć w tym zakresie ewentualną szkodę HolidayCheck AG.

Licencja obejmuje prawo do dokonywania modyfikacji w treściach zamieszczanych przez użytkownika oraz dokonywania tłumaczeń na języki obce. Treści zamieszczane przez użytkownika mogą być również przez HolidayCheck AG usuwane. HolidayCheck AG zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych w pobliżu treści zamieszczonych przez użytkowników, wykorzystania tych treści w działalności marketingowej, w tym prowadzenia działalności promocyjnej.Użytkownik oświadcza, że rozumie te warunki i zgadza się z ich treścią.

Użytkownik zgadza się na to, że jego zdjęcia oraz teksty, w celu zapewnienia większej spójności systemu, mogą podlegać zmianom redakcyjnym, w tym zostać przeniesione do innych rubryk, a zdjęcia dodatkowo mogą zostać skompresowane.Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za dostarczone przez siebie treści (np. opinie, zdjęcia, filmy).3. Dodatkowe szczególne warunki dotyczące oceny hoteli i urlopu oraz pozostawiania do wykorzystania zdjęć i filmów z urlopu

W celu zagwarantowania autentyczności opinii o hotelach, nasz system wysyła losowo automatyczne prośby o dostarczenie dowodu pobytu. Opinia, która wymaga takiego uwierzytelnienia, zostanie opublikowana zaraz po zaakceptowaniu dostarczonego przez Użytkownika dokumentu. Zabroniona jest każda próba zakłócenia poprawnego działania serwisu HolidayCheck AG. W szczególności zabronione są próby obejścia funkcji zabezpieczających, wprowadzania zmian w systemach komputerowych, serwerach oraz w innych urządzeniach wykorzystanych do prowadzenia serwisu HolidayCheck AG, a także zdobycie do powyższych urządzeń dostępu bez upoważnienia lub jakiekolwiek próby zakłócania powyższych systemów lub urządzeń.

Użytkownik zobowiązuje się:4. Dodatkowe warunki dotyczące wykorzystania formularzy kontaktowych i możliwości wysyłania wiadomości przez prywatny system wiadomości do użytkowników funkcji „mójHolidayCheck” lub użytkowników serwisu HolidayCheck AG.

Użytkownik, w przypadku nawiązania kontaktu z osobami trzecimi poprzez znajdujące się w serwisie HolidayCheck AG formularze kontaktowe lub prywatne systemy wiadomości, zobowiązuje się nie umieszczać treści, które:

HolidayCheck zastrzega sobie prawo do zablokowania w przyszłości użytkowników, którzy rozpowszechniają treści naruszające niniejszy regulamin użytkowania lub naruszające prawa osób trzecich.5. Konto dla hotelarzy i funkcja ładowania zdjęć od hotelarzy

Osoba odpowiedzialna za hotel może napisać zarówno o nowościach, jak i o ciekawostkach ze swojego hotelu, a także umieścić zdjęcia i udostępnić je innym użytkownikom w serwisie HolidayCheck AG. Dzięki temu zainteresowani urlopowicze otrzymają dodatkowe informacje odnośnie hotelu. Ta usługa jest darmowa.

W pozostałych przypadkach obowiązują warunki i obowiązki wymienione w punkcie II powyżej.III. Postępowanie w stosunku do sprawozdań z hoteli/urlopu/statku, zdjęć i filmów z hoteli i temu podobnymi treściami.

Oceny hoteli, zdjęcia z urlopu/hotelu, filmy z podróży i inne z nimi związane treści dostępne na stronie HolidayCheck AG pochodzą od osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz rozumie fakt, że każda ocena hotelu jest jedynie opinią danego użytkownika i każdorazowego gościa danego hotelu, dotyczy to także zdjęć z urlopu oraz filmów. Jeżeli od momentu dodania oceny hotelu/zdjęcia, minął jakiś czas, należy wziąć pod uwagę, że wygląd hotelu i warunki w nim mogły w tym czasie ulec zmianie. Poza tym jakość dodanej oceny zależy od liczby ocen jakie już zostały wcześniej dodane. Pojedyncze zdjęcie nie może w pełni oddać rzeczywistości, a przedstawione na nim miejsca pokazują tylko małe fragmenty hotelu czy jego otoczenia. Konkretna ocena hotelu zależy także od wieku osoby ją zamieszczającej, każdorazowego celu urlopu (np. odpoczynek, sport, zabawa, przygoda, podróż służbowa) i od tego, czy urlopowicz podróżuje sam, z osobą towarzyszącą czy w grupie. Grupa młodych ludzi przywiązuje mniejszą uwagę do przystosowania hotelu i jego otoczenia dla rodzin z dziećmi lub do spokoju i ciszy. Dla podróżującego w interesach programy rozrywkowe mogą być nieistotne, a para w podróży poślubnej będzie się czuła w hotelu przyjemniej delektując się samotnością z dala od cywilizacji. Poza tym duże znaczenie może mieć narodowość urlopowicza, jego częstotliwość wyjazdów, a także różnorodność przeżyć w różnych krajach. Zasadniczo należy zwrócić uwagę na to, że każdy gość inaczej rozumie np. dobry serwis, czystość, jakość, ilość dostępnych potraw, uprzejmość, wielkość hotelu i pozostałe jego atrybuty.Na koniec, podróżując do innych kręgów kulturowych nie należy zapominać, że tamtejsze hotele często mają inny standard niż hotele środkowoeuropejskie.IV. Odpowiedzialność

HolidayCheck AG nie daje żadnej gwarancji, co do kompletności, aktualności, zgodności lub jakości umieszczanych w serwisie informacji. Dotyczy to także listy porad i Newsletter’a. HolidayCheck AG dostarcza te informacje użytkownikom wyłącznie w celu orientacyjnym, również gdy zostaną skompletowane z posiadanych wiadomości i zgodnie z najlepszą wiedzą.

Użytkownik musi się liczyć z tym, że te informacje mogą się w każdej chwili zmienić. Stosownie do tego użytkownik powinien zwrócić się do odpowiednich instytucji (biur informacji turystycznej, ambasad), które gwarantują, że te informacje będą aktualne, pełne i zgodne z rzeczywistością. Jest to szczególnie ważne w przypadku przepisów odnośnie wymagań zdrowotnych (np. szczepień) lub dokumentów podróży jak paszport czy wiza.

Ewentualne wskazówki znajdujące się na stronie HolidayCheck AG dotyczą tylko obywateli Szwajcarii, Niemiec i Austrii, posiadających paszport wystawiony przez jeden z tych krajów.

Dane dotyczące zawartości oferty podróży, ceny i podatku zostały firmie HolidayCheck AG udostępnione przez organizatorów podróży lub inne odpowiedzialne podmioty. Dlatego też HolidayCheck AG nie daje gwarancji odnośnie ich dokładności, zgodności, pełności i aktualności, a także ich jakości.

Ponadto należy pamiętać, że umieszczone w serwisie treści użytkowników HolidayCheck AG nie są wypowiedziami, ustaleniami, ocenami i rekomendacjami od HolidayCheck AG.

Umieszczenie w serwisie HolidayCheck AG informacji, czy też poruszenie danych tematów przez użytkownika, nie ma charakteru informacyjnego oraz nie stanowi porady. Każdy Użytkownik zgadza się, że korzysta z tych informacji na własne ryzyko, w szczególności dokonuje on samodzielnego wyboru miejsca spędzenia urlopu i samodzielnie rekomenduje takie miejsce innym użytkownikom serwisu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie wyboru miejsca pobytu jedynie na podstawie zawartości raportu z urlopu/hotelu, zdjęcia i/lub filmu znajdującego się w serwisie HolidayCheck AG.

HolidayCheck AG nie daje żadnej gwarancji co do zgodności, pełności, aktualności lub innych aspektów ocen, zdjęć i filmów zarówno z hoteli, jak i innych związanych z nimi miejsc.

Zastrzeżenie powyższe dotyczy także wszystkich form komunikacyjnych na stronie HolidayCheck AG. Udostępnione tam treści nie są ani sprawdzane, ani zatwierdzane przez HolidayCheck AG (komunikacja otwarta). HolidayCheck AG nie ponosi odpowiedzialności za treści tam umieszczone.

HolidayCheck AG nie ponosi odpowiedzialności za złe przyporządkowanie hotelu, statku, miejscowości lub kraju urlopu. W razie ewentualnego odkrycia złego przyporządkowania, prosimy o informowanie HolidayCheck AG na adres info@holidaycheck.ch

HolidayCheck AG zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień i kasowania dostępnych informacji, bez uprzedniego i następczego informowania o tym użytkownika. W związku z tym HolidayCheck AG nie daje gwarancji na nieprzerwany dostęp do danych treści. HolidayCheck zastrzega sobie prawo do zablokowania, zmiany, uzupełniania, kasowania lub czasowego przerwania bądź ciągłego wyświetlania poszczególnej strony składającej się na serwis, części takiej strony a nawet całego serwisu bez uprzedniego informowania o tym fakcie użytkownika.

Użytkownik sam musi zadbać o to, aby system jego komputera spełniał wymagane specyfikacje, potrzebne do wyświetlania serwisu HolidayCheck.

Serwis HolidayCheck AG jest zoptymalizowany dla przeglądarek Mozilla Firefox, Internet Explorer w wersji 5.

HolidayCheck nie daje gwarancji, że treści znajdujące się w jego serwisie są wolne od wirusów i innych programów mogących uszkodzić komputer użytkownika. Użytkownik powinien sam zapewnić odpowiednie zabezpieczenia swojego komputera.

HolidayCheck AG nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem z serwisu w najszerszym zakresie dozwolonym prawem. Nie dotyczy to szkód wyrządzonych przez HolidayCheck AG umyślnie.

V. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić HolidayCheck AG z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego korzystania przez niego z serwisu HolidayCheck AG.

HolidayCheck AG w obronie przed takimi roszczeniami m. in. poprzez udostępnienie wszystkich informacji potrzebnych do skutecznej obrony. Użytkownik jest zobowiązany do odszkodowania za szkody, które powstają w związku z jego korzystaniem z serwisu wskutek roszczeń osób trzecich, a które HolidayCheck AG zobowiązany będzie ponieść.VI. Ochrona Danych

Dla HolidayCheck AG ochrona danych jest bardzo ważna. Wszelkie dane osobowe, które użytkownik poprzez użytkowanie serwisu HolidayCheck AG pozostawia do dyspozycji, są wykorzystywane w zgodzie ze stosowanymi wytycznymi prawnej ochrony danych oraz w zgodzie z naszym Oświadczeniem ochrony prywatności.Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć nasze oświadczenie odnośnie ochrony danychVII. Zmiana zasad użytkowania

HolidayCheck AG zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu użytkowania po uprzednim umieszczeniu informacji na ten temat w serwisie HolidayCheck AG. Informacja będzie zawierała datę wprowadzenia zmiany oraz jej konsekwencje prawne dla użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy funkcji mójHolidaycheck otrzymają dodatkowo informacje o zamiarze zmiany lub uzupełnienia regulaminu e-mailem. Aktualnie obowiązująca wersja zasad użytkowania znajduje się zawsze na stronach HolidayCheck AG. Poprzez dalsze użytkowanie strony internetowej użytkownik zgadza się na dokonane zmiany..

Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć nasze oświadczenie odnośnie ochrony danychVIII. Obowiązujące prawo/Lokalna właściwość sądu

Prawem właściwym regulującym stosunek prawny HolidayCheck AG oraz użytkownika jest prawo Szwajcarii, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy, w szczególności umowy międzynarodowe lub lokalne przepisy dotyczące ochrony konsumenta, nie stanowią inaczej.

Jurysdykcję w przypadku roszczeń przedsiębiorców ma sąd właściwy dla siedziby HolidayCheck AG, chyba że przepisy międzynarodowe stanowią inaczej. Jurysdykcję sprawach konsumenckich określa się według bezwzględnie obowiązujących przepisów chroniących prawa konsumenta.IX. Postanowienia końcowe

Jeżeli jakakolwiek część niniejszego regulaminu zostanie uznana przez sąd za niezgodną z prawem, ważność zachowuje pozostała część regulaminu.Bottighofen, 13.04.2011